GALLINES, OQUES I COLOMS
         
         
   
 COLOM REFILADOR ULL DE PEIX

El Refilador Ull de Peix és un colom de vol, amb ulls molt blancs i vol característic. Els ulls, grossos i molt aparents, són de color blanc perla i brillants, amb la nineta molt petita de color negre intens (d’aquí el nom d’ull de peix). El seu caràcter és molt actiu i revoltós. Fort i molt bona criadora; sovint s’utilitzen les colomes com a nodrisses, per a altres races difícils de criar. Presenta un vol en solitari o en estol. A diferència de les altres races catalanes, vola tot donant voltes o tombarelles. Els afeccionats afirmen que se’ls dóna aquest nom pel fet que, en el vol, les seves rèmiges, per fricció amb l’aire, xiulen i canvien de modulació a cada tomb (refilar). Els seus colors solen ser força cridaners. S’admeten tots els colors i patrons de plomatge, tot i que els més corrents són els negres, els ales blanques i els tigrats en tots els colors. Només s’exigeix que les coloracions siguin llustroses i ben pigmentades. De grandària mitjana (310-335 g), té un port vertical i un cos estret i esvelt.

Originària de les regions mediterrànies de parla catalana (Catalunya, València i Balears) prové, molt probablement, de races algerianes del nord d’Àfrica. Les primeres referències documentades, per Gerónimo Cortés, les trobem el 1613 a la ciutat de València. Malgrat ser una de les més representatives de les nostres races, el Refilador ha estat a punt de desaparèixer, i s’ha mantingut gràcies a la ferma voluntat de conservació d’alguns criadors. Actualment podem trobar exemplars de Refilador a la seva zona d’origen i en el sud de França.

Es poden veure anualment a: l’”Exposició Internacional d’Aus Ciutat de Valls” a Valls (Tarragona), que se celebra el tercer cap de setmana de gener; així com, en la trobada anual itinerant del Club Català de Coloms de Races Autòctones. També es pot veure en diverses exposicions que se celebren en la resta d’Espanya i sud de França. Institucions que s’ocupen de la raça són: l’Associació de Criadors d'Aus "El Francolí" i el Club Català de Coloms de Races Autòctones.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: gener 2006