GALLINES, OQUES I COLOMS
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 GALLINA PENEDESENCA

Cap als anys trenta, Rossell i Vilà parlava d’una raça de gallines típica del Penedès que es caracteritzava bàsicament pel tipus d’ou que produïa, de closca de color marró rogenc molt intens (dels més foscos a nivell mundial), un ou conegut com a “ou rogenc de Vilafranca”, molt preuat en el mercat de Barcelona. En aquells temps, quan la dotzena d’ous es pagava a dues o tres pessetes, la de Vilafranca sempre era pagada una pesseta més cara. No obstant, avui per avui, només els trobem al mercat que se celebra setmanalment, cada dissabte, a Vilafranca, on els pagesos en solen portar petites quantitats. A més dels típics “ous rogencs” (producció per gallina d’uns 150 ous anuals d’uns 60 gr), també s’aprecia, cada cop més, la producció de pollastres del Penedès, obtinguts a partir de la seva varietat Negra i criats en règim de plena llibertat (2,2 kg a les 11 setmanes), comercialitzats amb el nom de “Gall del Penedès”, Indicació Geogràfica Protegida (IGP) des de 2016. Hi ha quatre varietats de la raça: la Negra, l’Aperdiuada, la Blat i la Barrada. L'any 2008 es va crear i reglamentar el seu Llibre Genealògic (DOGC Núm. 5270 de 2 de desembre de 2008).

En quant als seus orígens es tracta d’una raça antiga, de la qual no s’ha pogut precisar, com deia el professor Rossell i Vilà, des de quan es criava al Penedès. Els primers intents de caracterització morfològica daten del període 1921-1946. El 21 de desembre de 1921, a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, la Mancomunitat de Catalunya comença a exigir, per a aquests individus, unes determinades característiques morfològiques. Això fou un primer intent, sense continuïtat, de definició de la raça. L’any 1931 sorgí una Agrupació de Criadors, sense continuïtat, que basaren el patró en una varietat aperdiuada. L’any 1932, en una població propera a Vilafranca (Sant Cugat Sesgarrigues), i amb els nuclis de Penedesenques que havia format l’Agrupació, es començà la selecció d’una gallina negra. El seu patró fou presentat i aprovat l’any 1946 en la II Assemblea Nacional d’Avicultors, a Barcelona. Així, en l’àmbit oficial, la raça de gallines del Penedès quedà representada per una única varietat que fou coneguda per Vilafranquina Negra. Però degut a l’entrada de poblacions molt millorades en posta (Leghorn Blanca), dels híbrids comercials per a carn (broilers) i el creixent abandonament del medi rural, la raça estigué a punt de desaparèixer; la qual cosa succeí amb la varietat Negra cap a mitjans del s.XX. L’any 1982 la Diputació de Tarragona propicià la seva recuperació. Es recolliren aus i ous fèrtils en el mercat de Vilafranca i masies dels voltants que, traslladats a l’actual Unitat de Genètica de l’IRTA del Centre de Mas Bové, entre 1985 i 1989, augmentaren i uniformitzaren la població. Es tingueren en compte antecedents històrics i possibilitats genètiques referents a gens de color, i com a resultat, la població inicial quedà estructurada en les quatre varietats abans esmentades, redactant-se l’actual patró racial. Actualment a Catalunya hi podem trobar cap a uns 1.000 exemplars. També en podem trobar a quasi totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol; així com a França, Holanda, Anglaterra i els Estats Units. A Alemanya ha sorgit el club de criadors de races de gallines catalanes “Sonderverein der Züchter Katalanischer Hühnerrassen“, que el 1998 incorporava la raça Penedesenca.

El cens, objectiu, d'exemplars reproductors inscrits en el Llibre Genealògic ha oscil·lat bastant aquesta darrera dècada. L'any 2009 hi constaven un total de 224 exemplars (196 femelles i 28 mascles), el 2014 n'hi havia 418 (288 femelles i 130 mascles) i el 2017 ha tornat a davallar fins als 327 (263 femelles i 64 mascles).

El domicili postal de l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca es troba a Cal Tinons, Carretera Sant Martí, 18, 08739-Pacs del Penedès (Barcelona). Galls i gallines d’aquesta raça els podem veure anualment a: la “Fira del Gall“ de Vilafranca del Penedès (Barcelona) cap el 20 de desembre; a l’”Exposició Internacional d’Aus Ciutat de Valls” a Valls (Tarragona), el tercer cap de setmana de gener; a l’”Exposició d’Aus de Camallera” a Camallera (Girona), el darrer cap de setmana de setembre; i al lloc on anualment se celebri l’”Exposició Avícola Europea”.

 ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018