GALLINES, OQUES I COLOMS
         
         
   
 GALLINA DEL PRAT

La Prat, conjuntament amb la Castellana Negra, és la raça de gallines més antiga definida a Espanya, i així mateix ambdues, les més famoses en producció d’ous durant la primera meitat del segle XX. Actualment, la Prat, se l’aprecia extraordinàriament per a la producció de pollastres i capons d’excel•lent qualitat, que l’han fet mereixedora d’una IGP (Indicació Geogràfica Protegida) per part de la Comunitat Europea (“Pollastre i Capó de la Raça Prat”). Morfològicament destaca pel blanc intens de les seves orelletes, així com pel color blau pissarra de les potes, d’on els prové el sobrenom pel qual són molt conegudes arreu: “potablaves”. És una au rústega i de port més aviat lleuger, que la podem trobar per diferents parts del món. Hi ha dues varietats: la lleonada i la blanca.

La raça Prat va tenir el seu origen en el conjunt de galls i gallines que eren freqüents al Baix Llobregat, en especial a la zona del Delta. Ja a l’edat mitjana tenia fama l’aviram del delta del Llobregat; als comtes de Barcelona els agradava que els paguessin els impostos amb pollastres i capons provinents d’aquella zona. A finals del s.XIX es començà a definir, a seleccionar i formar una raça. L’expansió s’inicià cap a l’any 1920 i durà fins a la dècada dels 60. Als voltants de l’any 1965 van aparèixer les gallines híbrides comercials, productores quasi del doble d’ous i carn que les de raça Prat. Aleshores s’inicià la decadència de la raça i anà quedant en mans de criadors aïllats, ja fos com animal ornamental o de companyia, o com a productora dels ous de la casa i el pollastre de Nadal. La raça entrà en una situació crítica de conservació. L’any 1975 s’endegà un programa de recuperació i conservació, i des d’aleshores que l’Ajuntament del Prat, la Diputació de Barcelona i el DARP han col•laborat i vetllat per la millora i la conservació d’aquesta raça. L'any 2008 es va crear i reglamentar el seu Llibre Genealògic (DOGC Núm. 5266 de 26 de novembre de 2008). El cens a Espanya el podem xifrar en uns 2.000 exemplars, el 50% dels quals es troben a Catalunya. També podem trobar representants d’aquesta raça a: Alemanya, França, Holanda, Itàlia, així com a l’Amèrica Central i del Sud, on se la coneix com a “Catalana del Plata”.

No obstant això, si ens referim objectivament al cens com els exemplars inscrits en el Llibre Genealògic se n'aprecia una important regressió. L'any 2009 hi constaven un total de 1.116 exemplars (657 femelles i 459 mascles) i l'any 2013 ja havia disminuït fins als 389 (272 femelles i 117 mascles). El cens estricte de reproductors, si bé també ha davallat, ha mantingut, més o menys, una certa estabilitat, passant dels 320 l'any 2009 (243 femelles i 77 mascles), als 277 del 2017 (223 femelles i 54 mascles).

L’any 1985 es fundà l’Associació de Criadors de Raça Prat, amb seu al carrer Lo Gaiter del Llobregat, 31, 08820-Prat del Llobregat (Barcelona). Galls i gallines de raça Prat els podem veure anualment a: la “Fira Avícola de Raça Prat” del Prat de Llobregat, el segon cap de setmana de desembre; a l’”Exposició Internacional d’Aus Ciutat de Valls” a Valls (Tarragona), el tercer cap de setmana de gener; a l’”Exposició d’Aus de Camallera” a Camallera (Girona), el darrer cap de setmana de setembre; i al lloc on anualment se celebri l’”Exposició Avícola Europea”.

 ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018