OVELLA ARANESA
         
         
   
 INTRODUCCIÓ

En llocs on imperen factors ambientals extrems, no és estrany que es puguin trobar les races més originals i personalitzades, puix que hi ha un gran lligam entre fenotip i adaptació al medi. Aquest és el cas de l’ovella Aranesa (Oelha Aranesa), una raça de gran format i vistós banyam, que pren el seu nom de la Val d’Aran, en ple Pirineus Centrals.

Es tracta d’una població molt rústega que s’explota en règim semiextensiu per a la producció de carn, en uns terrenys d’orografia molt abrupta, clima més aviat humit, molt fred, i amb llargs períodes de nevades en tota la vall.

El fort procés regressiu experimentat per la ramaderia, sobretot en les darreres dècades, en tota la Val d’Aran, ha dut aquesta població fins a límits alarmants de desaparició. El seu cens és molt reduït i la necessitat d’instaurar, a la major brevetat possible, un programa de conservació és fa ineludible.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2005