OVELLA ARANESA
         
         
   
 APTITUDS

Actualment, la producció de xais de tipus “ternasco”, per al seu consum majoritari dins de la Vall, amb uns pesos vius entre els 22 i 24 kg als 2,5-3 mesos d’edat, és la principal activitat econòmica dels ramaders. La preservació de les pastures de muntanya i el manteniment de l’ecosistema de la Vall, són altres activitats d’interès que pot i ha d’aportar la raça. No obstant, les motivacions de tipus cultural, de patrimoni genètic i històric, podrien ser l’argument fonamental que revitalitzés, ja no el retorn a censos d’èpoques passades, però sí l’interès de la seva conservació. Una vall, eminentment turística, com és la Val d’Aran es podria veure afavorida, en aquest sector, per activitats lúdiques i culturals aportades per la raça i pels seus gestors: els pastors i ramaders. Pràctiques folklòriques i culturals que en temps passats es realitzaven en gran part dels Pirineus, encara mantenen la seva vigència a la Val d’Aran, com seria el cas de l’anomenada “envalona”, xollada de fantasia que realitzaven els pastors amb el seu bestiar.

Situació Actual i Perspectives

La situació a la Val d’Aran de l’oví en general, i d’aquesta raça en particular, és crítica. En menys de dos anys (període 2003-2004) el cens oví ha passat de 4421 femelles i 150 mascles, distribuïts en 84 explotacions, a 2569 femelles i 92 mascles, distribuïts en 64 explotacions, i de tots aquests únicament es consideren com a representatius de la raça un total de 1649 ovelles i 50 marrans. Els encreuaments amb Xisqueta i Rasa Aragonesa, i fins i tot amb races tan exòtiques com la Suffolk i Berrichon, han estat freqüents. La creació a principis de 2004 de l’associació de la raça (ACORA) i la instauració aquest mateix any d’un Programa de Conservació, promogut i finançat pel DARP (Generalitat de Catalunya) i el “Conselh Generau d’Aran”, en col•laboració amb la Facultat de Veterinària de Barcelona, poden ser dos elements de vital importància que ajudin a canviar el signe negatiu d’aquesta tendència.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2005