OVELLA RIPOLLESA
         
         
   
 INTRODUCCIÓ

La raça Ripollesa la integren un conjunt d’ovins de perfil convex, proporcions allargades, i grandària mitjana; amb una pigmentació molt característica al cap i les extremitats. L’origen de la raça radica en els encreuaments, realitzats ja fa segles, entre les poblacions autòctones d’ovelles que antigament poblaven els Pirineus Centrals i les ovelles transhumants de raça Merina que arribaven per aquestes contrades durant l’estiu.

Actualment la majoria de ramats es localitzen a les comarques nord-orientals de Catalunya, ocupant una àmplia zona geogràfica d’orografia i característiques agràries molt variades, que inclou: boscos i valls de muntanya, planes conreades de l’interior, així com boscos i zones de conreus pròximes al litoral. És una raça molt rústega, de llana entrefina, i que s’adapta perfectament a diferents sistemes d’explotació; això fa que sigui molt apta i rendible en un ampli ventall de situacions i possibilitats productives. Es destina bàsicament a la producció càrnia.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: març 2005