CABRA BLANCA DE RASQUERA
         
         
   
 INTRODUCCIÓ

La importància de l’espècie caprina a Catalunya ha sigut sempre bastant secundària, amb relació i benefici d’altres espècies ramaderes, fet que ve corroborat pel reduït nombre de poblacions autòctones existents i per la gran davallada del nombre d’efectius en les darreres dècades. Existí una raça de cabres, anomenada Catalana, documentada ja al s.XIV, que se suposava extinta des de mitjans del XX (Parés et al., 2005), però de la qual, l'any 2005, se'n va localitzar un petit nucli a la serralada del Montsec, i a partir del qual se n'ha procedit a la seva recuperació. La cabra de raça Pirinenca, originària dels Pirineus aragonesos i navarresos, també ha vist disminuir el seu nombre fins a ser quasi testimonial. Únicament les explotacions de cabrum de llet, principalment de les races Murciano-Granadina i Malagueña, han vist incrementar els seus efectius.

Davant aquesta situació, l’existència d’una agrupació racial, com és la Cabra Blanca de Rasquera, localitzada en diferents comarques meridionals de Catalunya, es torna de vital importància per al manteniment i conservació dels últims reductes de patrimoni genètic cabrum de Catalunya. De gran semblança amb la Blanca Celtibèrica, aquesta raça d’aptitud càrnia destinada a la producció de cabrits, destaca per la seva gran rusticitat, que l’ha permès adaptar-se perfectament a les condicions orogràfiques i climatològiques de les comarques on s’ubica.

A partir de l'any 2004, es va establir un conveni de col·laboració entre l'actual Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per estudiar i caracteritzar aquest reducte de patrimoni genètic cabrum de Catalunya, amb l'objectiu d'iniciar un Programa de Conservació i Millora de la població (publicat al febrer de 2013), i aconseguir, amb la seva caracterització racial i estudis comparatius, el reconeixement oficial com a raça autòctona.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018