CABRA BLANCA DE RASQUERA
         
         
   
 DESCRIPCIÓ
Característiques Generals

D’origen filogenètic incert, provindria de l’ancestre prehistòric Capra prisca amb influència de Capra aegagrus, especialment de la forma pirenaica. Els individus són de proporcions mitjanes amb tendències sublongilínies, de format eumètric i amb perfil fronto-nasal recte a subconvex. El pes dels bocs és de 65-70 kg (amb una alçada mitjana a la creu de 77 cm) i de 55-60 kg en les femelles (amb una alçada mitjana a la creu de 72 cm). L’orientació productiva està dirigida a la producció de cabrits de llet, amb un pes viu de 7 a 10 kg. Bona aptitud maternal per a l’adopció de cabrits. Els animals s’exploten en règim extensiu la major part de l'any, amb l’aprofitament de pastures forestals de serra.

Característiques Regionals

Cap: ben proporcionat i amb tendència a l’allargament (dolicocèfal). Perfil frontonasal recte a subconvex, amb el front ample i pla. Presència freqüent de tupè en els bocs. Òrbites desdibuixades amb els ulls de color groc·ataronjat. Orelles grans, caigudes, i dirigides cap endavant. Morro estret amb els llavis gruixuts i freqüentment pigmentats. Pera o masclet molt desenvolupat en els bocs, i més discret o absent en les femelles. Les banyes, de base ample i secció triangular, són robustes i ben conformades en ambdós sexes. Es dóna una gran varietat en la forma, entre les que destaquen la de tirabuixó (prisca), en sabre (aegagrus) i cargolada (espiral oberta amb una o dues voltes, i disposada lateralment a l’alçada de les orelles).

Coll: de grandària mitjana i molt musculat en els mascles, i més llarg i estilitzat en les femelles. Presència de barballeres, de forma majoritària i en ambdós sexes.

Tronc: ample i profund, amb el ventre més recollit en les femelles. Creu lleugerament destacada, especialment en mascles. Línia dorsolumbar lleugerament ensellada. Gropa curta i caiguda. Cua curta, erèctil, i de naixement baix. Braguer recollit i ben implantat, amb abundant pilositat i pigmentació de la pell. Mugrons ben conformats i diferenciats.

Extremitats: fortes, musculoses i de longitud mitjana, amb les articulacions ben definides i bons aploms. Peülles grans i fortes, amb pigmentació o sense.

Pell, pèl i mucoses: pell gruixuda i elàstica, amb zones parcialment pigmentades. Pèl curt i gruixut, que pot ser més llarg en els mascles, especialment en la regió del coll i el pit. En alguns casos podem trobar una franja de pèl més gruixut i aspre al llarg de la línia dorsolumbar. Mucoses parcialment pigmentades.

Capa: predomina la capa policromada en negre sobre fons blanc, seguida de la totalment blanca. De forma minoritària es dóna la policromada en crema i la policromada tricolor en negre i crema, ambdues sobre fons blanc. Les zones pigmentades poden aparèixer com a taques ben delimitades o degradacions sobre la capa blanca. Possible presència de galteres.

Característiques Penalitzables

Mascles i femelles amb el perfil frontonasal convex. Mascles amb la pera poc desenvolupada. Banyes rudimentàries. Capes amb regions totalment pigmentades. Pèl excessivament llarg.

Característiques Desqualificables

Absència de banyes. Capes on predomini, majoritàriament, la superfície pigmentada respecte el color blanc. Extremitats dèbils o amb defectes d’aploms. Conformació general o regional defectuosa en excés. Anomalies i malformacions hereditàries i/o congènites.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018