CABRA BLANCA DE RASQUERA
         
         
   
 APTITUDS

La producció de cabrits de excel•lent qualitat és la principal activitat econòmica dels ramaders. L’edat límit de sacrifici és als dos mesos d’edat, amb uns pesos vius de 7 a 10 kg, adequant-se així a la demanda generalitzada del mercat de canals lleugeres i carn blanca i tendra. Al ser l’oferta bastant limitada, i la tendència de la població en franca regressió, l’obtenció d’una Denominació d’Origen i/o Marca de Qualitat, que comportés un valor econòmic afegit al producte, hauria d’ésser objectiu prioritari, i així, la pròpia qualitat del producte podria ajudar a la preservació de la raça. Un altre producte d’interès, d’elaboració artesana, antiga i molt tradicional en aquestes comarques, i que ha tornat a ressorgir en els darrers anys potenciant la gastronomia turística de qualitat, és l’anomenat “Crestó de Cabra Blanca”, plat escabetxat de mascle castrat de tres anys d’edat.

Tot i que la CBR és una població d'aptitud eminentment càrnia, podria ser de potencial interès la producció de formatges i productes manufacturats de la llet (quallades, formatge fresc, etc.). Les anàlisis genètiques realitzades pel que fa a les caseïnes de la llet —concretament la αs1-caseïna (CSN1S1)—, han indicat unes bones aptituds i qualitats tecnològiques per a l'obtenció de formatges (Vidilla et al., 2011). Aquesta bona potencialitat lletera ja havia estat constatada a nivell morfològic amb l'anàlisi de diversos índexs zoomètrics (Carné et al., 2007b).

El manteniment de l'ecosistema i la prevenció d'incendis, i com estampa turística i cultural per al cada vegada més emergent turisme rural —agroturisme—, són activitats que haurien de ser tingudes en compte per part de les administracions pertinents i que ajudarien a la seva pròpia conservació.

Situació Actual i Perspectives

La situació actual és crítica i el futur, en principi, no massa esperançador. El més preocupant per al devenir de la raça és el reduït nombre de ramaders (12 a les zones d'origen el 2004) i l’elevada mitjana d’edat dels mateixos (53 anys), sense gairebé relleu generacional (el 80% sense relleu). La baixa rendibilitat que caracteritza aquestes explotacions, eminentment tradicionals i amb baixos nivells d’inversió, i el no gaire atractiu tipus de treball dificulta enormement la contractació de treballadors.

No obstant això, en l'última dècada i mitja, el nombre d'explotacions ha anat en augment en altres comarques no tradicionals, encara que no així el cens global, ja que, amb lleugeres oscil·lacions, s'ha estabilitzat al voltant dels 4.500-5.000 exemplars.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018