OVELLA ARANESA
         
         
   
 DESCRIPCIÓ
Característiques Generals

Els individus que conformen aquesta població són molt rústecs, de format subhipermètric, proporcions longilínies i dimorfisme sexual ben definit. La llana generalment és blanca i del tipus entrefí, encara que també hi ha altres varietats. De perfil frontal subconvex; és típica la presència de banyes en ambdós sexes. De marcats trets carnissers s'exploten, generalment, de forma semiextensiva per a la producció de xais, d’un pes viu aproximat de 22 a 24 kg. Els marrans solen pesar de 80 a 100 kg i les femelles de 50 a 70 kg.

Característiques Regionals

Cap: Fort i de perfil frontal subconvex, arribant a convex en els mascles. Front d’amplada mitjana, sense llana. Arcades orbitàries poc sortides. Ulls a flor de cara. Cara llarga. Nasal estilitzat i nas sense plecs. Morro mitjà i llavis prims. Banyes en arc cap endarrere o enroscades en espiral (majoritàriament en els mascles), de major fortalesa i desenvolupament als mascles. Orelles mitjanes i horitzontals.

Coll: Llarg, cilíndric i més aviat fi, tot i que més curt i fort en els mascles. Sense barballoles.

Tronc: Llarg, profund i rectangular. Pit ampli i profund. Punta de pit marcada. Creu poc pronunciada. Costellams profunds i arquejats. Línia dorsolumbar recta. Gropa de longitud mitjana, ampla i lleugerament caiguda. Ventre ben proporcionat. Cua gruixuda de naixement baix. Braguer de desenvolupament mitjà, globós, simètric i amb pèl. Mugrons llargs i divergents. Testicles ben desenvolupats, simètrics, amb pell sense llana i de rafe poc pronunciat.

Extremitats: Robustes i més aviat llargues, amb l’aspecte d’animals aixecats. Garrons amples. Travadors curts. Unglots durs i bons aploms.

Capa: Es pot donar l'existència de sis varietats. Blanca: capa blanca uniforme. És la varietat més freqüent. Negra: capa negra uniforme, tot i que s’accepta la presència de taques de color blanc de poca extensió. Pigallada: animals motejats de color roig. Mascarda: animals motejats de color fosc. Beret: capa virada o “berrenda”. Capiroja: animals de coloració roja més o menys uniforme. La llana és blanca, excepte en animals d’altres varietats. Cobreix el tronc i deixa al descobert el cap, el vorell traqueal del coll, el ventre i les extremitats. S’ha de localitzar per sobre del terç superior a les potes anteriors i per sobre del garró a les posteriors, sempre per la cara externa. De tipus entrefí, apretada i espessa. Pell gruixuda i sense plecs. Pèl de cobertura fort i mate. Mucoses clares en les varietats clares i fosques a les varietats fosques.

Característiques Penalitzables

Cap amb trets sexuals poc definits. Perfil frontal recte. Absència de banyes a les femelles. Tronc curt i/o poc profund. Dors ensellat. Gropa molt caiguda, elevada o estreta. Braguer no globós en femelles, així com mugrons que no siguin llargs o divergents. Arcades orbitàries excessivament prominents. Ventre voluminós.

Característiques Desqualificables

Manca de banyes als mascles. Perfil frontal còncau. Prognatisme superior o inferior. Anomalies als òrgans genitals, monorquidia o criptorquidia. Rafe pronunciat en mascles i braguers no globosos en femelles. Presència de papada. Cap amb trets sexuals poc definits en mascles. Pigmentació o llana atípics, tant en extensió com en coloració. Presència de barballoles, en ambdós sexes. Presència de llana als testicles. Animals que no han estat sotmesos a caudotomia al naixement. Extremitats amb defectes greus d’aploms. Defectes als unglots. Conformació general defectuosa en grau acusat i mides no concordants amb la raça.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2005