CAVALL PIRINENC CATALÀ
         
         
   
 DESCRIPCIÓ
Característiques Generals

Els individus són de plàstica sublongilínia, format subhipermètric a hipermètric i perfil fronto-nasal subcirtoide (subconvex). L’alçada a la creu oscil·la entre 1,45 i 1,60 metres, depenent del sexe, i és una raça semipesada a pesada (entre 650 i 750 kg). L’aparença és proporcionada i equilibrada, i resulta, en el seu conjunt, molt harmònic amb aspecte de fortalesa i agilitat. El dimorfisme sexual és marcat, amb un acusat predomini del terç anterior en els mascles. De temperament tranquil, són no obstant això vius, ardents i vigorosos. Són animals molt rústecs, longeus i sobris. Amb una gran facilitat de part i notables aptituds maternes per a la cria, la seva principal orientació productiva, criats en règim extensiu, és cap a la producció i posterior venda de poltres, de sis a vuit mesos d’edat.

Característiques Regionals

Cap: de grandària mitjana a gran, en relació amb la massa corporal. Perfil cranial ortoide (recte) i fronto-nasal subcirtoide (subconvex), d’amples narius. Clatell ample i recte. Orelles mòbils de grandària mitjana amb puntes arrodonides i vorera externa moderadament arquejada. El front és quadrat i curt. Arcades orbitàries destacades lateralment sense sobresortir del perfil del cap. Ulls de grandària mitjana i ametllats. Cara molt expressiva i relativament llarga. Galtes musculades, amb vorera en arc obert. Musell quadrat i profund, amb narius amples i arrodonides. Freqüent presència de canins en les femelles. llavis carnosos i comissura labial mitjana a curta. S’admet la presència de bigoti en els exemplars més vells, fruit de la seva adaptació al pasturatge d’aliments lignificats.

Coll: fort, gran, robust i musculat. De longitud mitjana a curta, amb profundes insercions en cap i tronc. Ben implantat. Crinera abundant i vorera lleugerament arquejada en mascles i amb tendència a la rectitud en femelles. Vorera traqueal recta.

Tronc: ample i profund, amb costellams amples i arquejats. Creu arrodonida i escassament destacada. Dors i llom, amples i musculats. Línia dorso-lumbar recta i ascendent cap els corrons. Gropa de bona grandària i desenvolupament muscular, partida o “doble”, quadrada (de similar amplada i longitud) i sensiblement caiguda (inclinació superior a 35º), regió lumbar (corrons) destacada i anques baixes. Cua de naixement mig i encaixonada entre isquions. Pit arrodonit, ample i musculat. Ventre voluminós, no recollit i amb illada curta.

Extremitats: fortes, eixutes, robustes i ben conformades, encara que solen ser relativament fines amb relació a la massa que han de suportar. Excel·lents cascos de bon desenvolupament, però harmònics en relació a la massa corporal. Pèls de la garreta (“sedes”) d’escàs desenvolupament en ambdues extremitats, no sobrepassen el terç inferior de les canyes, i d’aspecte bast i poc ondulat. Les extremitats anteriors lleugerament allargades i de bon desenvolupament ossi. Espatlles de longitud mitjana i poc inclinades; braç de longitud mitjana i amb tendència a l’horitzontal. Avantbraç potent i relativament llarg, genoll ample, canya curta i ampla, garreta desenvolupada, travadors ben dirigits i cascos ben desenvolupats, i sempre en harmonia amb el format general de l’animal. Calls (o “castanyes”) desenvolupats. Les extremitats posteriors proporcionades i de bon desenvolupament ossi. Cuixes musculades i natges arrodonides, cames de longitud mitjana, garrons forts i desenvolupats. Calls discrets, però existents.

Pell i pèl: pell elàstica. Taques de carn inexistents o molt discretes. Pèl fi i curt a excepció del situat en canyes i garretes; més llarg i atapeït durant l’hivern. Crina llarga i abundant. No s’ha admetre l’amputació total o parcial de la cua.

Capa: els pelatges bàsics són: l’alatzà, el castanya i el negre, i en menor mesura el peixard i el falb, en les seves diferents tonalitats. Els pelatges ruans i tords també són admesos, però no prioritzats. No s’admeten els pelatges clapats i els derivats del gen crem. La presència de taques blanques al cap, tronc i /o extremitats serà sempre discreta.

Característiques Penalitzables

Qualsevol desviació clara de les característiques enumerades en aquest prototip racial que provoquin un allunyament de l’animal a la fidelitat racial, com per exemple:

Desviacions dels perfils segons el que estableix l’estàndard. Proporcions allargades, animals “prop” o “allunyats del terra”. Alçades a la creu en eugues entre 1,42 i 1,45 m. Coll fi i invertit. Llavis caiguts. Orelles fines i/o curtes. Gropes horitzontals o excessivament caigudes. Pit estret, costellam d’escàs desenvolupament, creu prominent i tronc ensellat. Escàs desenvolupament muscular general o regional. Pelatges ruans i tords. Fissures en casc. Cascos blancs. Tancat de garrons. Amputació total o parcial de la cua. Taques de carn extenses. Presència en excés de taques blanques al cap i/o tronc, i calçats per sobre del terç inferior de la canya; a més a més, mai en les quatre extremitats. Cua de naixement alta i/o en trompa. Defectes de conformació i simetria dels genitals, tant en mascles com en femelles.

Característiques Desqualificables

En general, defectes lleus molts acusats, i amb un especial èmfasi als de transcendència morfofuncional. Perfil fronto-nasal celoide (còncau). Alçada a la creu: inferior a 1,41 m en les femelles i 1,45 m en els mascles. Deficient desenvolupament ossi. Pelatges clapats i els derivats del gen crem. Conformació general o regional defectuosa en excés. Gropa excessivament estreta. Adiposi cervical superior (sigui coll vençut o no). Anomalies i malformacions hereditàries i/o congènites.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: agost 2010