OVELLA XISQUETA
         
         
   
 ORIGEN I HISTÒRIA

L’ovella Xisqueta, conjuntament amb l’Ojalada i la Montesina, deriva del tronc ancestral de l’Ovis aries ibericus. Els ovins descendents d’aquest tronc –Tronc Ibèric- provenen directament del primitiu oví arribat de l’Àsia Central, destacant en els seus integrants l’escassa variabilitat interna i la fidelitat al model ancestral, fins al punt què, les diferents races derivades mostren escasses diferències morfològiques. Aquestes poblacions, que predominen en zones muntanyenques: Sistema Ibèric per l’Ojalada, Sistema Penibètic per la Montesina, i els Pirineus per la Xisqueta, molt sovint se les coneix com “races serranes”.

Coneguda també amb el nom de Pallaresa –topònim de les comarques a on s’ubica-, així com amb el de Chistavina o Benasquina en certes zones colindants d’Osca, el seu procés regressiu ha anat paral•lel al despoblament rural i humà d’aquestes contrades, a l’escàs relleu generacional de la ramaderia en general i al canvi, cada cop més accentuat, de les activitats de tipus primari per altres dels sectors secundari i terciari, turisme principalment.

El nucli originari de la raça Xisqueta se situa al nord de la comarca del Pallars Jussà, concretament a les Valls de Manyanet i la Vall Fosca, llocs a on, avui dia, hi trobem encara els animals més purs. D’aquí es varen disseminar per tot l’Alt Pirineu català, comarques centrals de Lleida i zones colindants d’Osca, encara que, i degut a la progressiva tendència regressiva des de mitjans de s.XX, la seva àrea d’influència s’ha anat reduint paulatinament cap a zones més muntanyoses, on d’altres races per la seva duresa no serien tan competitives; en concret, les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, així com algunes valls de la Ribagorça d’Osca.

Encara que, el Pallars Jussà és la comarca amb un major volum censal (41%), l’Alta Ribagorça lleidatana és la que presenta un major percentatge d’oví de raça Xisqueta (67,6%), possiblement degut a les dures condicions climatològiques de la comarca. De les 252 explotacions d’oví existents en aquestes tres comarques l’any 2000, 108 posseïen efectius significatius de raça Xisqueta (el nombre d’explotacions en el període 2000/2003 s’ha reduït en un 17%). El cens de xisquetes, amb un elevat grau de puresa, l’estimem actualment entre 12.000 i 15.000 individus.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: desembre 2004