CABRA CATALANA
         
         
   
 DESCRIPCIÓ
Característiques Generals

Els individus de la raça són de proporcions mitjanes amb tendència mediolínia, de format eumètric i perfil frontonasal recte –ortoide-. Presència de banyes en ambdós sexes i orelles caigudes. El pes dels bocs és de 65-75 kg i de 55-65 kg les femelles. L’alçada mitjana a la creu és de 85 cm i de 80 cm per a mascles i femelles, respectiva-ment. L'orientació productiva és mixta; està dirigida principalment a la producció de cabrits de llet amb un pes viu de 12 a 14 kg, o bé de crestons de 3-4 anys amb un pes viu de 60-80 kg. La producció de llet d'alta qualitat queda condicionada a una adequada selecció dels exemplars més aptes. Bona aptitud maternal per a l'adopció de cabrits.

Característiques Regionals

Cap: ben proporcionat i de tendència mesocèfala, cara allargada (longiprosòpia). Perfil frontonasal ortoide, amb el front ample i pla. Presència freqüent de tupè en els bocs. Òrbites desdibuixades amb els ulls de color groc-ataronjat. Orelles de mitjanes a grans, d'horitzontals a caigudes i sovint doblegades cap a endavant. Morro estret amb els llavis gruixuts i pigmentats. Pera o masclet molt desenvolupat en els bocs, i més discret en les femelles. Les banyes en arc (aegagrus), amb el naixement cap enrere, de base ampla i secció el·líptica apuntada, llises o poc estriades i de color clar. Robustes i ben conformades en ambdós sexes.

Coll: de grandària mitjana i molt musculat en els mascles, i més llarg i estilitzat en les femelles. Presència o no de barballoles en ambdós sexes.

Tronc: ample i profund, amb el ventre més recollit en les femelles. Creu lleugerament destacada, especialment en mascles. Línia dorsolumbar recta. Gropa curta i caiguda, lleugerament més llarga que ampla. Cua curta, erèctil i de naixement baix. Braguer recollit i ben implantat, amb pell pigmentada i pilositat abundant. Mugrons ben conformats i diferenciats.

Extremitats: fortes, musculoses i de longitud mitjana, amb les articulacions ben definides i bons aploms. Peülles grosses i fortes, amb o sense pigmentació.

Pell, pèl i mucoses: pell gruixuda i elàstica, amb zones pigmentades. Pèl gruixut i de longitud mitjana, podent ser més llarg en els mascles, especialment en la regió del coll i el pit. En alguns casos hi podem trobar una franja de pèl més gruixut i aspre al llarg de la línia dorsolumbar, i calçons a les cuixes. Mucoses pigmentades. Capa: totalment blanca. De forma minoritària crema, blanca tacada i gris.

Característiques Penalitzables

Mascles i femelles amb lleuger perfil frontonasal convex. Mascles amb la pera poc desenvolupada. Absència de pera a femelles. Banyes primes, lleugerament asimètriques i tancades sobre el coll. Capes crema, blanca tacada i gris. Mucoses despigmentades. Banyes de tipus prisca. Prognatisme.

Característiques Desqualificables

Mascles i femelles amb perfil frontonasal convex accentuat. Absència de banyes; banyes rudimentàries o clarament asimètriques. Capes amb regions totalment pigmentades. Capes diferents a la crema o gris. Orelles d’horitzontals a erectes, i en forma de teula. Extremitats febles o amb defectes d’aploms. Conformació general o regional anòmala. Anomalies i malformacions hereditàries i/o congènites.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018