CABRA CATALANA
         
         
 
LAS VACAS
LAS OVEJAS
LAS CABRAS
LOS CABALLOS
LOS ASNOS
LOS PERROS
LAS AVES
 
 BIBLIOGRAFÍA
Tesis doctorales y Tesinas de Investigación

KUCHEROVA I. (2017). Diversitat genètica dins la població de la cabra catalana i en relació amb d’altres races cabrunes de la península ibèrica. Treball Final de Grau. ETSEA, Universitat de Lleida, Lleida. [PDF 1117kb]

Artículos de Investigación

JORDANA J. (2016). Cabra Catalana: caracterització genètica i anàlisi comparatiu amb altres poblacions caprines ibèriques. Informe Tècnic, pp: 13. doi 10.13140/RG.2.2.11219.09760

JORDANA J. (2017). Historia, situación actual y caracterización racial de la población caprina autóctona en peligro de extinción: cabra Catalana. Informe Técnico, pp: 52. doi:10.13140/RG.2.2.23490.71361

PARÉS, P.M. and KUCHEROVA, I. (2013a). Geometric morphometric patterns of adult females of a local goat breed. XX International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants. Assiut University (Egypt). Book of Abstracts, 20.

PARÉS, P.M. and KUCHEROVA, I. (2013b). Horn antisymmetry in a local goat population. International Journal of Research in Agriculture and Food Sciences, 1 (2): 12-17. [PDF 337kb]

PARÉS, P.M. and KUCHEROVA, I. (2014a). Possible tendency of longer horns towards shorter ears in goats. Advance in Agriculture and Biology, 1 (1): 17-19. [PDF 61kb]

PARÉS, P.M. and KUCHEROVA, I. (2014b). Comparación de modelos no lineales para describir curvas de crecimiento en la cabra Catalana. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 25 (3): 390-398. [PDF 183kb]

PARÉS, P.M. (2015). Body weight is an important trait for comparison of goat breeds. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5 (2): 463-466. [PDF 166kb]

PARÉS, P.M. y KUCHEROVA, I. (2015). Caracteres morfoestructurales de una raza caprina recientemente recuperada. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 26 (2): 159-165. [PDF 307kb]

PARÉS, P.M. (2017a). Determinación de índices de similitud entre diversas razas caprinas ibéricas y la Catalana. ITEA, 113 (3): 244-249. [PDF 200kb]

PARÉS, P.M. (2017b). Horn growth does not continue after full body growth in catalan goat breed. Veterinarija ir Zootechnika, 75 (97): 3-5. [PDF 585kb]

Artículos de Divulgación

ÁLVAREZ, S. (2010). La raza caprina Catalana. FEAGAS, 36: 104-112. [PDF 2401kb]

ÁLVAREZ, S. i BATALLA, G. (2011). La cabra catalana: una raça ancestral. Agro-Cultura, 45: 20-23. [PDF 2499kb]

CANUT, E. i NAVARRO, F. (1980). Els formatges a Catalunya. Ed. Alta Fulla, Barcelona. pp: 192.

FERNÁNDEZ, G., ADÁN, S., CAMACHO, M.E., PONS, A., BARBA, C., JORDANA, J., ZARAGOZA, P., MARTÍN BURRIEL, I., LEÓN, J.M., NOGALES, S., CABELLO, A., GÁMIZ, P., MICHEO, J.M., PLEGUEZUELOS, J., VIDILLA, M., PARÉS, P.M., KUCHEROVA, I. y DELGADO J.V. (2016). Biodiversidad caprina en España. En: Biodiversidad Caprina Iberoamericana (Coord. J.E. Vargas, L. Zaragoza, J.V. Delgado y G. Rodríguez). Ed. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.pp: 13-56. [PDF 3324kb]

KUCHEROVA, I. y PARÉS, P.M. (2016). La raza Catalana: una raza caprina del prepirineo de Lleida. Tierras: caprino, 14: 63-65. [PDF 1250kb]

MATONS, A. y ROSSELL, M. (1928). Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria. Tomo I. Salvat Editores. Barcelona.

PARÉS, P.M. (2004). Un breu recull documentat de les races extingides de bestiar a Catalunya. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Annals 2002-2003. IBIX 3: 125-138. [PDF 1014kb]

PARÉS, P.M., FRANCESCH, A., JORDANA, J. i SUCH X. (2005). Cabra Catalana. En: Catalans de Pèl i Ploma. –Races domèstiques autòctones de Catalunya-. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona. pp: 172-173.

ROSSELL, P.M. (1919). Importancia de la Ganadería en Cataluña y estudio zootécnico de algunas de sus comarcas. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Sobs. de López Robert y Cª, Impresores. Barcelona.

VILA, M. i MAYOL, M. (2014). Cabretes al país de les meravelles. Col·lecció: el Trebinell. Edicions Sidillà. La Bisbal de l’Empordà. pp: 36.

Congresos

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Última actualización: enero 2021