LES RACES DOMÈSTIQUES AUTÒCTONES DE CATALUNYA
Clic per ampliar
 

 

         
   
"Qualsevol extinció o desaparició d’una espècie o raça representa un irreemplaçable element de la diversitat de la vida que es perd” (I.L. Mason, 1974)

“Les races domèstiques són recursos genètics que han d’ésser protegits com a part de l’herència mundial de la biodiversitat” (Stephen J.G. Hall, 1993)

 
ALTRES WEBS D'INTERÈS
FAO DAD-IS: Diversitat Domèstica Animal-Sistema d'Informació
SERGA: Societat Espanyola per als Recursos Genètics Animals

Dep. d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: races autòctones

ARCA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Inici pàgina

 

 
         

Pàgines web creades i mantingudes per: ©Jordi Jordana Vidal, 2004
 
 
 
 
08193 Bellaterra (Barcelona)
 
Enviar correu-e