VACA PALLARESA
ALTRES TEMES:
LA BIOMETRIA DE LA VACA PALLARESA
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BIOMETRIA DE LA VACA PALLARESA

L'estudi morfològic quantitatiu es realitzà sobre un total de 12 vaques adultes, majors de 3 anys d'edat, analitzant-se 26 variables biomètriques. Aquestes es varen prendre mitjançant bastó zoomètric, compàs de broques i cinta mètrica, per una mateixa persona en l'ordre indicat a la Taula. L'anàlisi estadístic es realitzà mitjançant estadística descriptiva utilitzant el paquet informàtic SAS (SAS, 1996). Presentem aquí únicament les mitjanes i els valors mínims i màxims.

Variables Morfològiques
Mitjana
Mínim
Màxim
Alçada a la creu
132
118
157
Alçada al dors
133
120
156
Alçada a la gropa
135
119
162
Alçada a la pelvis
136
122
162
Alçada a la rabada
136
121
131
Diàmetre longitudinal
145
122
157
Diàmetre dorsoesternal
73
60
97
Diàmetre entre-rabassa
45
40
50
Diàmetre bicostal
50
39
60
Amplada de la gropa
48
44
54
Longitud de la gropa
47
40
53
Longitud del cap
51
43
54
Profunditat del cap
36
31
40
Longitud del crani
14
12
16
Longitud de la cara
34
30
37
Amplada del crani
21
18
23
Amplada de la cara
12
10
13
Perímetre toràcic
182
160
198
Perímetre del genoll
36
32
40
Perímetre de la canya
21
18
25
Perímetre de la garreta
30
27
37
Perímetre del travador
28
25
33
Perímetre de la corona
30
25
37
Distància colze-rodet
22
18
26
Perímetre del garró
48
41
51
Longitud de l’orella
23
19
26

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2004