VACA BRUNA DELS PIRINEUS
ALTRES TEMES:
LA NECESSITAT D'ASSOCIAR-SE I EL NAIXEMENT DE FEBRUPI
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NECESSITAT D'ASSOCIAR-SE I EL NAIXEMENT DE FEBRUPI

Als anys setanta, i a causa de la política de protecció de races autòctones per part de l’Administració, s’impulsà la cria de la raça Pirinenca. A més a més, també es van introduir races especialitzades en la producció de carn, com ara la Xarolesa o la Llemosina. No obstant, aquestes races no van assolir una bona adaptació, la qual cosa va afavorir la continuïtat de la cria de la vaca Bruna. A principis dels anys vuitanta, la inquietud d’una colla de ramaders per conservar i millorar aquesta raça va fer que apareguessin les primeres associacions de criadors.

La primera que es creà fou l’Associació de Bruna Alpina del Ripollès, que neix l’any 1981, agrupant diferents ramaderies del Ripollès i la Garrotxa, amb un cens total d’uns 800 caps; actualment se la coneix amb el nom d’Associació de Bruna Catalana dels Pirineus. El dia 4 d’abril de 1986 es funda l’Associació de Ramaders de Vaquí de Raça Bruna dels Pirineus (ABRUPI), amb seu a Berga, i amb ramaders del Berguedà, Osona i el Solsonès. El maig de 1988 ABRUPI comptava amb un cens total de 1.500 animals pertanyents a 37 explotacions. Posteriorment, es van anar creant altres associacions en altres comarques, com ara al Pallars Jussà l’any 1988 (Associació de Ramaders de Raça Bruna del Flamisell) i a la Cerdanya l’any 1989 (Associació de Ramaders de Raça Bruna de la Cerdanya).

Amb la finalitat de poder donar assessorament tècnic als criadors de Bruna i endegar un programa de millora genètica en aquesta població, s’establí, l’any 1989, un conveni de col•laboració entre el DARP, la Facultat de Veterinària de la UAB i les diferents associacions. Aquest fet va fer evident la necessitat d’aplegar les diferents associacions en una federació per així, d’aquesta manera, poder disposar d’un cens, tan gran com fos possible, de vaques sota control.

El 25 d’octubre de 1990 es constitueix la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus (FEBRUPI), amb els objectius de fomentar i millorar la raça i promoure la formació de noves associacions. Des d’aquest moment, el centre de recria de què disposava ABRUPI passa a dependre de la Federació. Aquest mateix any es publica al DOGC la resolució per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça. La constitució de FEBRUPI impulsà la constitució de tres noves associacions: la del Pallars Sobirà (1990), l’Associació Professional de Ramaders de Bruna dels Pirineus del Pallars Sobirà; la de l’Alta Ribagorça (1990), l’Associació de Criadors de Raça Bruna de l’Alta Ribagorça, i ja finalment, a principis de 1995, la de l’Alt Urgell, Associació Professional de Ramaders de Bruna dels Pirineus de l’Alt Urgell (ARBAU).

 

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: abril 2005