CAVALL PIRINENC CATALÀ
ALTRES TEMES:
PEL QUE FA AL CONCEPTE DE "RAÇA"
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEL QUE FA AL CONCEPTE DE "RAÇA"

El concepte més generalitzat d'espècie animal fa referència a un conjunt ampli d'individus que es reprodueixen entre si i que donen lloc a una descendència viable i fèrtil. El criteri fonamental per diferenciar espècies és la discontinuïtat reproductiva. No obstant això, hi ha excepcions i podem trobar animals que, sent catalogats com d'espècies diferents, en encreuar-se poden donar lloc a una descendència fèrtil. Per això, i en molts casos, la línia divisòria entre les espècies és confusa, i menys clara del que es podria pensar.

L'aparició de les espècies és dirigida per la natura. Ara bé, quan aquestes espècies són domesticades per l'home, disminueix la pressió establerta per la selecció natural i comença una nova pressió de selecció que interactua amb aquella, es tracta de la selecció artificial. Llavors, la variabilitat que sorgeix en aquestes espècies deixa d'estar estrictament controlada per la natura, i mitjançant la selecció artificial es poden afavorir noves formes, nous comportaments... Apareixen les races.

Per tant, l'aparició i formació de les races és dirigida per l'home. La selecció artificial duta a terme amb objectius productius i econòmics diferents, per cultures diferents, en llocs geogràfics diferents, dóna lloc a poblacions animals diferents, i per tant a races diferents.

Ara bé, si difícil és, en determinats casos, parlar d'espècies diferents, més difícil és parlar de races diferents i decidir si una població és una raça diferenciada. No hi ha res, exclusivament genètic, que defineixi a les races. Del total de la variabilitat genètica existent en una població, únicament d'un 1 a un 8% d'aquesta variació, ve explicada pel fet d'incloure uns determinats animals en una determinada classe, a la qual anomenem raça.

Però tot i aquestes dificultats, el concepte de raça existeix, i ha estat i continua sent de vital importància en el camp de la producció animal, sense descartar, lògicament, altres camps com els purament etnològics o els de tipus lúdic. La raça és una eina, i aquesta eina ha servit a genetistes, etnòlegs, veterinaris, agrònoms, ramaders, etc., per diferenciar un conjunt d'animals d'un altre, sobre la base d'una sèrie de característiques que en producció animal han permès obtenir uns majors rendiments i una millora genètica efectiva per tota una sèrie de caràcters.

Hi ha nombroses definicions sobre el concepte de raça (González, 1903; Aparicio, 1960; Alderson, 1974; Orozco, 1985; Clutton-Brock, 1987; Cavalli-Sforza, 2000; Rodero i Herrera, 2000; Scherf, 2000; Serra, 2001 ; Herrera, 2002, i tantes altres), totes elles perfectament vàlides i discutibles, i per posar només uns exemples:

FAO (Scherf, 2000): "grup homogeni i subespecífic d'animals domèstics que posseeixen característiques externes definides i identificables, que els permeten diferencia’ls a simple vista d'altres grups de la mateixa espècie, definits de la mateixa manera".

Sierra (2001): "raça és un concepte tècnic-científic, identificador i diferenciador d'un grup d'animals, a través d'una sèrie de característiques (morfològiques, productives, psicològiques, d'adap-tació, etc.) que són transmissibles a la descendència, mantenint d'altra banda una certa variabilitat i dinàmica evolutiva".

Rodero i Herrera (2000): "les races són poblacions que es distingeixen per un conjunt de caràcters definits i identificables (morfològics, faneròptics, morfoestructurals i fisiozootècnics), que estan determinats genèticament i que s'han diferenciat d'altres de la mateixa espècie al llarg del procés històric, tenint en compte que s'han originat i localitzat en una àrea determinada amb un ambient comú". I el mateix Herrera (2002) afegeix, que una Agrupació Racial és: "grup d'animals domèstics amb uniformitat de caràcters visibles, però d'homogeneïtat no demostrada científicament".

D'altra banda, el gran genetista Fernando Orozco ja apuntava el 1985 (Orozco, 1985) que: "ningú pot impedir a un ramader, a un tècnic o a qualsevol persona que tingui accés a un conjunt d'animals definir una població concreta com a raça. Si per això es basa en unes característiques determinades, objectives, uniformes i diferents de les d'altres poblacions, pot parlar, si vol, d'una nova raça. La raça és simplement estar d'acord amb unes característiques concretes i molt exigents: perfecció en color, tipus, port, mesures de diferents parts del cos ben determinades, etc. I si la raça està definida així, no hi ha cap objecció a fer. La raça, conscient o inconscientment, ha estat feta per l'home, encara que amb la intervenció del medi actuant a través de la selecció natural".

A més, el concepte de raça i la seva transcendència ha anat variant al llarg dels temps. La discussió i conclusions més recents que es disposa, sobre aquest tema, és l'anomenada: Declaració d’Interlaken (2007), on al setembre d'aquell any es va debatre, en aquesta localitat suïssa, sobre el Pla d'Acció Mundial en relació als Recursos Zoogenètics. Pel que fa al tema que ens ocupa, i entre altres coses, es va manifestar que:

Les RACES són conceptes culturals més que entitats físiques, i el concepte varia d'un país a un altre. Perquè sigui possible dur a terme una ordenació sostenible, cal considerar i comprendre la diversitat en els àmbits de l'espècie, entre les races i dins d'aquestes races. En els 12.000 anys transcorreguts des de la primera domesticació, s'han desenvolupat més de 7.000 races d'animals domèstics. Aquestes races representen ara combinacions úniques de gens. Per tant, tots els recursos zoogenètics són el resultat de la intervenció humana, i aquests recursos, a diferència de la biodiversitat silvestre, requereixen una gestió humana permanent i activa.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: agost 2010