ASE CATALÀ
AFRAC: SOMERES
EL REGISTRE DE MÈRITS DEL LLIBRE GENEALÒGIC: SECCIÓ SOMERES
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MÈRITS (RM)

La inscripció d'un animal en el Registre de Mèrits (RM) del Llibre Genealògic de la Raça Asinina Catalana (RAC), es farà a petició del propi interessat o a petició de l'AFRAC. S'hi podran inscriure aquells animals que pertanyin al Registre Fundacional (RF) o al Registre Definitiu (RD), i que per les seves característiques genealògiques, morfològiques o productives, així ho mereixin. La seva inscripció haurà d'ésser ratificada per la Comissió d'Admissió del Llibre Genealògic.

La Comissió d'Admissió podrà atorgar aquesta menció, a títol pòstum, als fundadors i als ancestres de la raça que expliquin almenys un 1% de la Variabilitat Genètica total del Llibre Genealògic (VGE), així com als individus que compleixin amb escreix (mèrit productiu) el primer requisit dels esmentats més abaix, per a la seva secció.

 

 SECCIÓ SOMERES: REQUISITS

1.- Tenir almenys 4 descendents (mascles o femelles) inscrits en el RD de la raça.

2.- Haver guanyat el 1r lloc de la Secció SETENA (someres >3 anys), almenys en dues ocasions, en qualsevol dels actualment 6 Concursos Oficials Morfològics que organitza l’AFRAC (Fira de Sant Martirià de Banyoles, Mercat del Ram-Vic, Fira del Cavall de Barberà-Sabadell, Fira de Primavera de Campllong, Fira de Sant Lluc d’Olot, Equus Girona), sempre i quan s’hagin presentat en aquesta secció almenys 5 animals.

3.- Com alternativa al requisit 2: Haver superat els 80 punts de valoració morfològica que, a petició del sol·licitant, haurà de realitzar la Comissió Avaluadora (signada almenys per dos tècnics com a jurat).

4.- Les someres (no fundadores ni ancestres amb 1% de VGE), que no tinguin Valoració Morfològica ni hagin guanyat 2 concursos, podran optar a la corresponent menció si tenen almenys 8 descendents inscrits en RD.

5.- Aquestes femelles rebran la menció de: SOMERA DE MÈRIT i així constarà en la seva carta genealògica.

 

 SOMERES DE MÈRIT DEL LLIBRE GENEALÒGIC DE LA RAC

 

 ANIMALS MORTS
 • BASCARANA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • BLONDA (Criador: Yeguada Militar, Écija, Sevilla)
 • FURRA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • LLAUGERA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • MANYAGA (Criador: Lluís Vila Coll, Les Preses, Girona)
 • PERLA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • PITEUA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • PIULA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • PULIDA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • QUERALPE (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • RISPA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • TENSINA (Criador: Fundación Pirineos, Zaragoza)
 • VESPA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • XISQUERA (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 ANIMALS VIUS
 • CATERINETA (Criador: Francisco Aguilera, Figueres, Girona)
 • CINCA (Criador: Rosa Avellanet, Orós Bajo, Huesca)
 • ESCRIBANA (Criador: Ramon Mas Pujades, Linyola, Lleida)
 • GALA II (Criador: Josep Capellas, Puig-Reig, Barcelona)
 • GUITARRA (Criador: Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • KETA (Criador:Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • LLUNA III (Criador: José Manuel Fernández, Blanes, Girona)
 • MEGAPUBILLA (Criador: Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • NUKA (Criador: Josep Capellas, Puig-Reig, Barcelona)
 • QUITOCO (Criador: Josep Mª Arnau, Castelló d'Empúries, Girona)
 • TENSINA II (Criador: Rosa Avellanet, Orós Bajo, Huesca)

 

 
Inici pàgina
Pàgina inicial Fires

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2020