ASE CATALÀ
AFRAC: GUARANS
EL REGISTRE DE MÈRITS DEL LLIBRE GENEALÒGIC: SECCIÓ GUARANS
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MÈRITS (RM)

La inscripció d'un animal en el Registre de Mèrits (RM) del Llibre Genealògic de la Raça Asinina Catalana (RAC), es farà a petició del propi interessat o a petició de l'AFRAC. S'hi podran inscriure aquells animals que pertanyin al Registre Fundacional (RF) o al Registre Definitiu (RD), i que per les seves característiques genealògiques, morfològiques o productives, així ho mereixin. La seva inscripció haurà d'ésser ratificada per la Comissió d'Admissió del Llibre Genealògic.

La Comissió d'Admissió podrà atorgar aquesta menció, a títol pòstum, als fundadors i als ancestres de la raça que expliquin almenys un 1% de la Variabilitat Genètica total del Llibre Genealògic (VGE), així com als individus que compleixin amb escreix (mèrit productiu) el primer requisit dels esmentats més abaix, per a la seva secció.

 

 SECCIÓ GUARANS: REQUISITS

1.- Tenir almenys 10 descendents (mascles o femelles) inscrits en el RD de la raça.

2.- Haver guanyat el 1r lloc de la Secció OCTAVA (guarans >3 anys), almenys en dues ocasions, en qualsevol dels actualment 6 Concursos Oficials Morfològics que organitza l’AFRAC (Fira de Sant Martirià de Banyoles, Mercat del Ram-Vic, Fira del Cavall de Barberà-Sabadell, Fira de Primavera de Campllong, Fira de Sant Lluc d’Olot, Equus Girona), sempre i quan s’hagin presentat en aquesta secció almenys 5 animals.

3.- Com alternativa al requisit 2: Haver superat els 85 punts de valoració morfològica que, a petició del sol·licitant, haurà de realitzar la Comissió Avaluadora (signada almenys per dos tècnics com a jurat).

4.- Els guarans (no fundadors ni ancestres amb 1% de VGE), que no tinguin Valoració Morfològica ni hagin guanyat 2 concursos, podran optar a la corresponent menció si tenen almenys 15 descendents inscrits en RD.

5.- Aquests mascles rebran la menció de: GUARÀ DE MÈRIT i així constarà en la seva carta genealògica.

 

 GUARANS DE MÈRIT DEL LLIBRE GENEALÒGIC DE LA RAC

 

 ANIMALS MORTS
 • BERGADÀ (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • CAMPANERO (Criador: Yeguada Militar, Écija, Sevilla)
 • ESTEL II (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • FOIX (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • GALÁN (Criador: AFRAC, Banyoles, Girona)
 • GUAY (Criador: Yeguada Militar, Écija, Sevilla)
 • HALLEY (Criador: Yeguada Militar, Écija, Sevilla)
 • HEREU II (Criador: AFRAC, Banyoles, Girona)
 • HORMIGÓN (Criador: AFRAC, Banyoles, Girona)
 • JERONI (Criador: AFRAC, Banyoles, Girona)
 • MANYAC (Criador: Burros sin Fronteras, Olivella, Barcelona)
 • MARISCAL (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • NOBLE (Criador: Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • POLILLA (Criador: Yeguada Militar, Écija, Sevilla)
 • SAM (Criador: José Manuel Fernández, Blanes, Girona)
 • SANSÓN 0 (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • SANSÓN II (Criador: Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • TARÇAN (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • TIT (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • TOT (Criador: Lluís Vila Coll, Les Preses, Girona)
 • TOT-LLEIG (Criador: Lluís Vila Coll, Les Preses, Girona)
 • TRAVÉ (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 • VIGATÀ III (Criador: Joan Carles Boixadera, Sainte-Croix-Volvestre, Ariège, França )
 • XUT (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)
 ANIMALS VIUS
 • AGOST (Criador: Yeguada Can Boada, Banyoles, Girona)
 • DRUSO (Criador: Ramon Mas Pujades, Linyola, Lleida)
 • ELMESBO (Criador: Josep Capellas, Puig-Reig, Barcelona)
 • GORGOL (Criador: Josep M. Naudí, El Tarrós, Lleida)
 • TRAU (Criador: Josep Capellas, Puig-Reig, Barcelona)
 • TRILL (Criador: Joan Gassó, Berga, Barcelona)

 

 
Inici pàgina
Pàgina inicial Fires

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2020