ASE CATALÀ
ALTRES TEMES:
LES FIRES D'ASES A CATALUNYA
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES FIRES D'ASES A CATALUNYA

La importància que van tenir en el passat les fires, amb presència d’ases i mules, com a lloc de trobada i de transaccions comercials, ha declinat fins a la seva quasi total desaparició, al menys a Catalunya. Avui dia, l’única fira amb certa importància que se celebra cada any, amb una finalitat expositiva i de concurs, és la de “Sant Martirià”, a la localitat gironina de Banyoles, a mitjans de novembre. Aquesta fira, que en els seus orígens data de l’any 1368, es deu a la concessió d’un privilegi, per part del rei Pere IV d’Aragó, a la ciutat de Banyoles.

Lògicament, la importància de la cria asinal i mular, així com els cens que existien d’aquests animals, no és ni molt menys semblant al que existia a Catalunya en segles passats. La disminució ha sigut tant important que, actualment, aquesta població està catalogada a la base de dades de la FAO (DAD-IS), com a raça en imminent perill d’extinció.

D’altra banda, al llarg de tot el segle XIX i fins mitjans del XX, les fires proliferaren, principalment a les zones guaraneres catalanes per excel•lència, i així, podem mencionar les d’Olot (Sant Lluc, octubre; Sant Romà, agost; Sant Andreu, novembre), la Fira de Verdú (Lleida) que amb més de sisens anys d’antiguitat s’està tornant a recuperar durant el mes d’octubre, la de l’Hostal del Vilà (Sant Boi de Lluçanès, setembre), la de Sant Quirze de Besora (Sant Antoni, gener) ambdues a la província de Barcelona, i les de Vic (la del 1 d’octubre i la del Mercat del Ram, que se celebrava cada any el Dissabte de Rams). I per últim, i per citar-ne només algunes, l’anomenada Fira de Futurs Guarans, que se celebrava durant la festivitat de Sant Andreu (novembre) a la ciutat de Torelló, a pocs quilòmetres de Vic, de gran importància a la època, i que durant segles va acomplir l’important missió de salvaguardar i millorar la raça catalana, encara que a partir de l’any 1880 inicià el seu declivi a favor de les de Vic. Així mateix, no hauríem d’oblidar dues importants fires, principalment mulatines, que se celebraven en dos poblets del pre-pirineu lleidatà, la de Salàs de Pallars (novembre) i la d’Organyà (Sant Andreu, novembre) importants centres de transacció comercial.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2004