CABRA BLANCA DE RASQUERA
ALTRES TEMES:
CARACTERITZACIÓ PRODUCTIVA DEL CREIXEMENT DELS CABRITS
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CARACTERITZACIÓ PRODUCTIVA DEL CREIXEMENT DELS CABRITS

Com que el cabrit de llet és la principal orientació productiva de la raça, es va procedir a realitzar un estudi descriptiu sobre el seu creixement, des del naixement fins a la venda (45-60 dies d'edat). Així mateix, es va avaluar la influència del sexe i el tipus de part (simple-doble) sobre el creixement i es va valorar la producció de la raça, de forma comparativa, amb altres races càrnies autòctones de l'estat espanyol. Els resultats es van presentar, com a Treball Pràctic Tutorat, al ETSEA de la Universitat de Lleida (Vidilla, 2008).

Es van considerar un total de 125 cabrits (67 mascles i 58 femelles), escollits de forma aleatòria i distribuïts en 6 explotacions representatives del 62% del cens total de la raça. El criteri utilitzat, per delimitar el conjunt d'animals, va ser que els parts s'haguessin produït el més a prop possible a una data determinada. Es va caracteritzar el creixement (GMD) mitjançant la quantificació dels pesos a diferents edats, en pesades quinzenals (468 registres), des del naixement fins al sacrifici, mitjançant una bàscula digital amb una precisió de 50g. Tots els registres es van prendre al matí, en l'interval de 9:00 a 11:00 (a.m), després d'haver estat amb les mares i haver-se alletat. Posteriorment, es va avaluar la influència dels factors sexe i tipus de part sobre el creixement.

L'anàlisi estadística es va realitzar mitjançant un model mixt amb efectes fixos (sexe, granja, tipus de part) i aleatoris (cabrit). El pes al naixement es va considerar com a covariable. Es van calcular els estadístics utilitzant el procediment MIXED del programa SAS (versió 9.1).

Els resultats (Taules I i II) van mostrar que el pes mitjà al naixement va ser de 2,94±0,08 kg (amb valors similars per a mascles i femelles). El pes als 42 dies va ser de 8,6±0,18 kg per als mascles i de 7,9±0,19 kg per a les femelles. La prolificitat mitjana obtinguda va ser de 1,3 cabrits/cabra. El pes a la canal mitjana es va situar al voltant dels 4,6 kg amb un rendiment del 55%. El sexe i el tipus de part van influir significativament sobre els pesos i el creixement. Els cabrits de CBR van mostrar una relativament bona taxa de creixement (123 g/d en el període 0-45 dies), sent el guany mig diari de 135 g/d durant el primer mes i de 95 g/d durant el segon. Els creixements obtinguts, en el període 0-45 dies, van ser comparables a altres races càrnies autòctones espanyoles (Vidilla, 2008); lleugerament inferiors als 145 g/d obtinguts en la raça Negra Serrana (Alia, 1987), i lleugerament superiors als 114,2 g/d per cabrits sacrificats als 9±2 kg de pes viu (Germano Costa et al., 2005), en la raça Blanca Andalusa, per posar només un parell d'exemples. La millora de les condicions de maneig i una selecció més eficient dels reproductors podran ajudar, en un futur proper, a l'augment d'aquests paràmetres productius.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018