ASE CATALÀ
         
         
   
 APTITUDS

Els productes d’interès que pot aportar aquesta raça són: els seus propis individus i les seves pròpies utilitats. A nivell mundial, i entre els criadors i associacions d’ases i mules i amants de l’espècie en general, la Raça Asinina Catalana és ben coneguda. No en va ha contribuït a la formació i millora de moltes d’elles. Els híbrids mulars, que amb base catalana es produeixen, són molt reconeguts i gaudeixen de gran prestigi en qualsevol part del món. I l’altre punt d’interès són llurs utilitats. Aquestes han anat evolucionant, de forma accelerada, en les darreres dècades, passant els objectius de tipus econòmic-productiu a un segon terme, i guanyant enters els de tipus lúdic, pedagògics i de recolzament turístic. Les raons o motivacions lúdiques, d’animal de companyia i de jocs, d’element pedagògic i de reinserció social en certs centres, de transport turístic i excursionista, d’element netejador de sotobosc i d’estampa turística –perquè no- en municipis i pobles turístics, o únicament de patrimoni cultural, està mobilitzant i canviant, cada cop més, el perfil i els interessos dels nous propietaris. Per tant, es fa indispensable donar a conèixer al gran públic l’existència i la situació de la raça, ja que seran ells, de forma majoritària en el futur, els principals valedors de la mateixa.

Situació Actual i Perspectives

Encara que la raça continua estant catalogada com “en perill d’extinció”, la tendència i perspectives futures de la mateixa són altament optimistes. Dos fets fonamentals han contribuït a això. En primer lloc el naixement de l’associació AFRAC, allà per l’any 1978, la tasca desinteressada de la qual, per a la recuperació, gestió i foment dels ases catalans, ha estat totalment encomiable. I en segon lloc, la instauració, a partir de l’any 1995, d’un Programa de Conservació, promogut i finançat pel DARP (Generalitat de Catalunya), en col•laboració amb l’AFRAC i la Facultat de Veterinària de Barcelona. A finals de l’any 1995, únicament eren 98 els exemplars vius inscrits a l’AFRAC, havent passat en l’actualitat a un cens total de 879 animals (desembre de 2017); és a dir, en les dues darreres dècadas s’ha multiplicat per nou el cens controlat dels mateixos. Les tasques de divulgació de la raça han sigut força importants en els darrers anys, i ha comportat un fort augment de la demanda per a la criança i tinença d’aquests animals.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018